Publications

 • Novel Dual Inhibitor of LSD1/HDAC1 for Treatment of Cancer

  Authors: D. Sivanandhan, S. Rajagopal, S. Nair, C. Gajendran, P. Nagaraj, D. Ghosh, A.K. Singh, R. Kar, P. K. Parikh, S. J. Tantry, P. Dewang, M. Hallur, M. Kannan, K. C Srinatha, D. Kuntrapaku, M. Dilipkumar, R. Sharma, S. Meghashree, D. P. Kumar, G. Rudresh, M. Zainuddin, S. Garapaty, V. A. Venkatasubbiah, V. Krishnakumar, S. Rajagopal

  Journal/Conference: Poster presented at “ AACR Annual Meeting 2018”

 • Novel Dual Small molecule Inhibitor Targeting LSD1 and HDAC6/8

  Authors: S. Dhanalakshmi, S. Rajagopal, S. Nair, C. Gajendran, D. Ghosh, P. Nagaraj, A. K. Singh, S. J. Tantry, P. Dewang, M. Hallur, M. Kannan, K. C Srinatha, D.Kuntrapaku, M. Dilipkumar, R. Sharma, S. Meghashree, D. P. Kumar, S. Ingle, G. Rudresh, M. Zainuddin, A. B. Vinod, V. Krishnakumar, S. Rajagopal

  Journal/Conference: Poster presented at “ AACR Annual Meeting 2018”

 • Novel, heterocyclic small molecule inhibitors of PD-1/PD-L1 pathway

  Authors: Shivani Garapaty, Dhanalakshmi Sivanandhan, Chandregowda Venkateshappa, Guru Pavan Kumar Seerapu, Reshma Das, Pradeep Nagaraj, Ronodip Kar, Anuj Kumar Singh, Venkatesha Ashokakumar Venkatasubbaiah, Rama Kishore VP Putta, Muralidhar Pendyala, Girisha Lokesh, Hari Madaka, Harikrishna Reddy Thummuru, Shikas AP, Pratheeksha Anchan, Prathima Bhat, Rudresha G., Mohd. Zainuddin, Krishnakumar V, Ramachandraiah Gosu, Rajendra Kristam, Jeyaraj DA, Sriram Rajagopal

  Journal/Conference: Poster presented at “ AACR Annual Meeting 2018”

 • Novel, small molecule PRMT5 inhibitors for treatment of cancer

  Authors: Shivani Garapaty, Dhanalakshmi Sivanandhan, Saravanan Vadivelu, Guru Pavan Kumar Seerapu, Reshma Das, Anuj Kumar Singh, Ronodip Kar, Venkatesha Ashokakumar Venkatasubbaiah, Tamizharasan Natarajan, Indu N Swamy, Nagendra Nagaraju, Subramaniam Kanagaraj, Sayantani Sarkar, Jagdish D Tibhe, Rudresha G, Mohd Zainuddin, Raghunadha Reddy Burri, Manish Kumar Thakur, Saravanan Kandan, Swarnakumari V, Raghunadha Burri, Sridharan Rajagopal, Sriram Rajagopal

  Journal/Conference: Poster presented at “ AACR Annual Meeting 2018”

 • A small molecule inhibitor of Nicotinamide N-methyltransferase for the treatment of metabolic disorders

  Aimo Kannt, Sridharan Rajagopal , Sanjay Venkatachalapathi Kadnur2, Juluri Suresh, Ravi Kanth Bhamidipati, Srinivasan Swaminathan, Mahanandeesha Siddappa Hallur, Rajendra Kristam, Ralf Elvert, Jörg Czech, Anja Pfenninger, Christine Rudolph, Herman Schreuder, Devaraj Venkatapura Chandrasekar, Vishal Subhash Mane, Swarnakumari Birudukota, Shama Shaik, Bharat Ravindra Zope, Raghunadha Reddy Burri, Niranjan Naranapura Anand, Manish Kumar Thakur, Manvi Singh, Reejuana Parveen, Saravanan Kandan, Ramesh Mullangi, Takeshi Yura, Ramachandraiah Gosu, Sven Ruf & Saravanakumar Dhakshinamoorthy

  Scientific Reports  (2018) 8:3660